we are always looking for talented people

WORK
INTERNSHIPS

English version below

Financieel administratief medewerker

OPLEIDING:

MBO

WERKWEEK:

30 >

ERVARING:

2 jaar

GEINTERESSEERD?

Wij zijn in verband met uitbreiding per direct op zoek naar een financieel administratief medewerker.

Hoofdtaken:

Crediteuren administratie

 • Inkoop ondersteuning werkvoorbereiders
 • Controleren reguliere inkomende facturen
 • Controleren inkomende facturen van onderaannemers (na lopen of de afspraken kloppen met contract en of alles akkoord is, in overleg met de werkvoorbereider/project coördinator)
 • Controleren facturen ZZP
 • Administratieve verwerking inkomende facturen
 • Klaarzetten en versturen van reguliere betalingen
 • Klaarzetten en versturen van betalingen van onderaannemers facturen (Koersbepaling controleren met huidige koers)

Debiteuren administratie

 • Ondersteuning verkoopadministratie (bij uitgebreide Excel documentaties)

Urenadministratie

 • Uren registratie locatie werk

Boekhouding/BTW

 • Voorbereiden van de boekhouding maandelijkse aangiftes (bank map compleet maken)
 • Kwartaal controles BTW inkoop
 • Aanleveren compleet overzicht terug te vorderen VAT buitenland binnen EU (inkoop) aan boekhouder. (Daaropvolgend het bijhouden van communicatie en ontvangsten)

Ben jij de medewerker die we zoeken en zie jij het zitten om te werken in een dynamische en creatieve omgeving? Laat het dan direct weten via email: Info@ppprojects.com onder vermelding van “Financiële administratie” of neem telefonisch contact op met 0493 694511

OPLEIDING:

MBO

WERKWEEK:

30 >

ERVARING:

2 jaar

GEINTERESSEERD?

DELEN:

Financial administrative coordinator

Due to expansion, we are immediately looking for a financial administrative employee.

Main tasks:

Creditors administration

 • Purchase support work planners
 • Check regular incoming invoices
 • Checking incoming invoices from subcontractors (checking whether the agreements correspond with the contract and whether everything is in agreement, in consultation with the work planner/project coordinator)
 • Checking invoices of Freelancers
 • Administrative processing of incoming invoices
 • Prepare and send regular payments
 • Prepare and send payments from subcontractors invoices (Check rate determination with current rate)

Debtors administration

 • Sales administration support (with extensive Excel documentation)

Time Management

 • Hours & work location registration

Accounting/VAT

 • Preparing the accounts for monthly returns (complete bank folder)
 • Quarterly VAT purchase checks
 • Provide a complete overview of VAT to be reclaimed abroad within the EU (purchase) to the accountant. (Subsequently keeping track of communications and receipts)

Are you the employee we are looking for and are you interested in working in a dynamic and creative environment? Let us know immediately via email: Info@ppprojects.com, stating “Financial administration” or contact us by phone on +31 493 694511

Education:

MBO

Hours:

30 >

Experience:

2 years

Interested?

Education:

MBO

Hours:

30 >

Experience:

2 years

Interested?

Share:

English version below

ZZP’ERS

OPLEIDING:

-

WERKWEEK:

-

ERVARING:

-

GEINTERESSEERD?

P&P Projects is altijd op zoek naar nieuw talent. Voor onze werkplaatsen in Someren en Asten zoeken we naar ZZP’ers/Freelancers met relevante ervaring voor het werken in een team aan diverse bijzondere projecten. We zoeken personen op alle vlakken, zowel in de werkplaats (houtwerk, staal, polyester, afwerking, mechanica, licht- en/of geluidstechniek, elektrotechniek en/of installatiewerkzaamheden), kantoor (project management, inkoop, werkvoorbereider, engineers, sales) en ontwerp (2D, 3D, grafisch ontwerp, media).

Interesse om bij P&P Projects te werken als ZZP’er/Freelancer? Stuur je CV en evt. portfolio naar info@ppprojects.com

OPLEIDING:

-

WERKWEEK:

-

ERVARING:

-

GEINTERESSEERD?

DELEN:

FREELANCERS

P&P Projects is always looking for new talent. For our workshops in Someren and Asten we are looking for freelancers with relevant experience for working in a team on various special projects. We are looking for people in all areas, both in the workshop (woodwork, steel, polyester, finishing, mechanics, light and/or sound technology, electrical engineering and/or installation work), office (project management, purchasing, work planner, engineers, sales) and design (2D, 3D, graphic design, media).

Interested in working at P&P Projects as a freelancer? Send your CV and portfolio to info@ppprojects.com

Education:

-

Hours:

-

Experience:

-

Interested?

Education:

-

Hours:

-

Experience:

-

Interested?

Share:

We are always looking for talented people!

If you couldn’t find a vacancy that suits your skills, please don’t hesitate to send us an open application